Sjögrenin syndrooma

Sjögrenin syndrooma on yleisin tulehduksellisista autoimmuuneista reumasairauksista. Sjögrenin syndrooman esiintyvyyden arvioidaan olevan 0,1–0,72 prosenttia. Sairautta esiintyy sekä primaarina eli itsenäisenä että sekundaarisena eli toissijaisena sairauden muotona. Sekundaariseksi Sjögrenin syndroomaksi sairautta kutsutaan silloin, kun se liittyy muihin tulehduksellisiin reumasairauksiin, esimerkiksi nivelreumaan, SLE-tautiin tai muihin autoimmuunisairauksiin. Oireet puhkeavat yleisemmin 35–45 vuoden iässä. Sairautta tavataan eniten 40–50-vuotialla naisilla; sairastuneista 90 prosenttia on naisia ja kymmenen prosenttia miehiä. Myös lapset voivat sairastua Sjögrenin syndroomaan.